Havainnollistaminen

Yhdistämällä suunnitelmat ilmakuvista laadittuun todenmukaiseen virtuaalimalliin saadaan luotua nopeasti ja edullisesti hanketta havainnollistava esittelyaineisto. Esittämällä suunniteltu hanke todenmukaisessa ympäristössä saadaan kuntalaisille ja päättäjille paras mahdollinen tieto hankkeen vaikutuksista lähialueelle. Kun hankkeen esittelyaineiston ympäristö on todenmukainen saadaan kerättyä hyvin yksityiskohtaisia muutosehdotuksia suunnittelun jatkamiseksi.

Valokuvamallinnus (YouTube)

Klaukkalan ohikulkutie(YouTube)

Kaupunkimallintaminen

Kaupunkimallintaminen – Kaupunkimalli nykyhetkestä, suunnitelma huomisesta, päätös tulevaisuudesta

Kaupunkimalli helpottaa päätöksentekoa, kun hanke esitellään todellisessa ympäristössä. Tiivistyvän kaupunkirakenteen sisällä suunnittelu vaatii päätöksenteon tueksi todenmukaiset virtuaalimallit.

Kaupunkimallia voidaan soveltaa myös elinkeinoelämän, matkailun, pelastustoimen, televerkkojen rakentamisen sekä kiinteistönhallinnan ja aluesuunnittelun tarpeisiin.

Kaupunkimallintaminen (YouTube)

Järvenpään kaupungin kaupunkimalli

Espoon kaupungin kaupunkimalli

Yhteyshenkilö
Havainnollistaminen
Matti
Matti Räty

Tietohallintopäällikkö

Puh. 09 8565 3833,
046 8565 833

etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi