E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, tiesuunnitelma

Kaarina ja Lieto

Piir.nroPiirustus/AsiakirjaMittakaavaPvm
Kansio 1
Osa A
Kansilehti
1.0TSisällysluettelo (osat A, B ja C)12.4.2018
Tiesuunnitelman yleisesite
1.1THankekortti12.4.2018
1.2TTiesuunnitelmaselostus12.4.2018
1.3TEhdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi6.4.2018
1.5T-1Kustannusarvio 12.4.2018
1.5T-2Kustannusjakoehdotus12.4.2018
1.6TSuunnitteluprosessiin liittyvä aineisto
1.6T-1Yleissuunnitelman hyväksymispäätös15.2.2016
1.6T-2Poikkeuslupahakemus liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiseksi ja heikentämiseksi7.2.2018
1.6T-3Kuulutus tiesuunnitelmasta21.3.2016
1.6T-4-1Kutsu 1. yleisötilaisuuteen4.5.2017
1.6T-4-2Kutsu 2. yleisötilaisuuteen20.11.2017
1.6T-5-11. yleisötilaisuuden muistio17.5.2017
1.6T-5-22. yleisötilaisuuden muistio30.11.2017
1.6T-6Tiesuunnitelman tieturvallisuusarviointimuistio17.1.2018
Kansio 2
1.7TKaavatilannekartat
1.7T-1-1Ajantasa-asemakaavat, Kaarina ja Lieto1:20006.4.2018
1.7T-1-2Ajantasa-asemakaavat, Kaarina ja Lieto1:20006.4.2018
1.7T-1-3Ajantasa-asemakaavat, Kaarina ja Lieto1:20006.4.2018
1.7T-1-4Ajantasa-asemakaavat, Kaarina ja Lieto1:20006.4.2018
1.7T-1-7Ajantasa-asemakaavat, Kaarina ja Lieto1:20006.4.2018
1.7T-1-8Ajantasa-asemakaavat, Kaarina ja Lieto1:20006.4.2018
1.7T-1-9Ajantasa-asemakaavat, Kaarina ja Lieto1:20006.4.2018
1.7T-1-10Ajantasa-asemakaavat, Kaarina ja Lieto1:20006.4.2018
1.7T-2-1Länsi-Avantintien jatkon asemakaava ja asemakaavan muutos, Lieto19.2.2018
1.7T-2-2Tuulissuontien jatko 2, asemakaava, Lieto15.3.2018
1.7T-2-3Asemakaavaehdotus, Lieto, Mursketien asemakaavan muutos15.3.2018
1.7T-2-4Asemakaavaluonnos, Lieto, Tuulissuon risteysalueen muutos ja laajennus22.2.2018
1.7T-2-5Tammen asemakaavan muutos, Lieto15.3.2018
1.7T-3-1Osayleiskaava, Kaarina, Littoisten osayleiskaavan muutos, Auranlaakso22.1.2016
1.7T-3-2Osayleiskaava, Kaarina, Kirismäen osayleiskaavan muutos14.11.2012
1.7T-3-3Osayleiskaava, Kaarina, Keskustan osayleiskaavan muutos Kirismäen alue18.9.2002
1.7T-3-4Yleiskaavaluonnos, Lieto, Kanta-Liedon yleiskaava 202511.10.2016
1.8TSuunnittelutyön aikaiset lausunnot
1.8T-1-1Risteämälausunto, Turku Energia Sähköverkot5.4.2018
1.8T-1-2Risteämälausunto, Caruna11.4.2018
1.8T-2Kaarina Tähkäpää 2, Asuinpaikka-alueen koekaivaus 1.-4-7.20174.7.2017
Osa B
Piirustusmerkinnät
Yleiskartat
2.1T-1Yleiskartta6.4.2018
Teiden hallinnollisten järjestelyiden kartta
(2.1T-1)Teiden hallinnollisten järjestelyiden kartta
Suunnitelmakartat
3T-1Suunnitelmakartta Kt40 plv 250 - 14001:20006.4.2018
3T-2Suunnitelmakartta Kt40 plv 1400 - 28001:20006.4.2018
3T-3Suunnitelmakartta Kt40 plv 2800 - 42001:20006.4.2018
3T-4Suunnitelmakartta Kt40 plv 4200 - 56001:20006.4.2018
3T-5Suunnitelmakartta Kt40 plv 5600 - 64001:20006.4.2018
3T-6Suunnitelmakartta Kt40 plv 6400 - 81001:20006.4.2018
3T-7Suunnitelmakartta Kt40 plv 8100 - 8733V1 plv 15740-169001:20006.4.2018
3T-8Suunnitelmakartta V1 plv 16900-181401:20006.4.2018
3T-9Suunnitelmakartta M4 plv 700-18401:20006.4.2018
3T-10Suunnitelmakartta V10 plv 0 - 8501:20006.4.2018
Liikennetekniset poikkileikkaukset
4T-1Päätie1:1006.4.2018
4T-2Rampit1:1006.4.2018
4T-3-1Muut maantiet1:1006.4.2018
4T-3-2Valtatie 11:1006.4.2018
4T-4Jalankulku- ja pyöräilyväylät1:1006.4.2018
4T-5Yksityiset tiet1:1006.4.2018
Kansio 3
Pituusleikkaukset
Päätie
5T-Kt40-1Pituusleikkaus Kt40 plv 250 - 14001:2000/1:2006.4.2018
5T-Kt40-2Pituusleikkaus Kt40 plv 1400 - 28001:2000/1:2006.4.2018
5T-Kt40-3Pituusleikkaus Kt40 plv 2800 - 42001:2000/1:2006.4.2018
5T-Kt40-4Pituusleikkaus Kt40 plv 4200 - 56001:2000/1:2006.4.2018
5T-Kt40-5Pituusleikkaus Kt40 plv 5600 - 64001:2000/1:2006.4.2018
5T-Kt40-6Pituusleikkaus Kt40 plv 6400 - 81001:2000/1:2006.4.2018
5T-Kt40-7Pituusleikkaus Kt40 plv 8100 - 82101:2000/1:2006.4.2018
5T-V1-1Pituusleikkaus V1 plv 15740- 171001:2000/1:2006.4.2018
5T-V1-2Pituusleikkaus V1 plv 17100 - 181401:2000/1:2006.4.2018
E1 Kauselan eritasoliittymä
(3T-1)Suunnitelmakartta1:2000
5T-E1R2Pituusleikkaus E1R2 plv 20-2911:2000/1:2006.4.2018
5T-E1R3Pituusleikkaus E1R3 plv 250 - 675 1:2000/1:2006.4.2018
5T-E1R4Pituusleikkaus E1R4 plv 125 - 3471:2000/1:2006.4.2018
5T-E1R5Pituusleikkaus E1R5 plv 262 - 5511:2000/1:2006.4.2018
5T-E1R6Pituusleikkaus E1R6 plv 80 - 7101:2000/1:2006.4.2018
E3 Tuulissuon eritasoliittymä
(3T-3)Suunnitelmakartta1:2000
5T-E3R1Pituusleikkaus E3R1 plv 247 - 4051:2000/1:2006.4.2018
5T-E3R2Pituusleikkaus E3R2 plv 140 - 4011:2000/1:2006.4.2018
E4 Pukkilan eritasoliittymä
(3T-6)Suunnitelmakartta1:2000
5T-E4R1Pituusleikkaus E4R1 plv 250 - 5151:2000/1:2006.4.2018
5T-E4R2Pituusleikkaus E4R2 plv 20 - 2761:2000/1:2006.4.2018
5T-E4R3Pituusleikkaus E4R3 plv 251 - 5201:2000/1:2006.4.2018
5T-E4R4Pituusleikkaus E4R4 plv 20 - 2811:2000/1:2006.4.2018
E5 Kirismäen eritasoliittymä
(3T-7)Suunnitelmakartta1:2000
5T-E5R1Pituusleikkaus E5R1 plv 500 - 6801:2000/1:2006.4.2018
5T-E5R2Pituusleikkaus E5R2 plv 20 - 2371:2000/1:2006.4.2018
5T-E5R3Pituusleikkaus E5R3 plv 220 - 13751:2000/1:2006.4.2018
5T-E5R4Pituusleikkaus E5R4 plv 197 - 5651:2000/1:2006.4.2018
5T-E5R5Pituusleikkaus E5R5 plv 0 - 13501:2000/1:2006.4.2018
5T-E5R6Pituusleikkaus E5R6 plv 13 - 4371:2000/1:2006.4.2018
5T-E5R7Pituusleikkaus E5R7 plv 20 - 2901:2000/1:2006.4.2018
5T-E5R8Pituusleikkaus E5R8 plv 191 - 5071:2000/1:2006.4.2018
(5T-V1-1)Pituusleikkaus V1 plv 15740- 171001:2000/1:2006.4.2018
(5T-V1-2)Pituusleikkaus V1 plv 17100 - 181401:2000/1:2006.4.2018
Muut maantiet
5T-V10-1Pituusleikkaus V10 plv 40 - 14001:2000/1:2006.4.2018
5T-V10-2Pituusleikkaus V10 plv 1400 - 19001:2000/1:2006.4.2018
5T-M2-1Pituusleikkaus M2 plv 290 -14001:2000/1:2006.4.2018
5T-M2-2Pituusleikkaus M2 plv 1400 - 18401:2000/1:2006.4.2018
5T-M3Pituusleikkaus M3 plv 0 - 601:2000/1:2006.4.2018
5T-M4-1Pituusleikkaus M4 plv 20 - 14001:2000/1:2006.4.2018
5T-M4-2Pituusleikkaus M4 plv 1400 - 18401:2000/1:2006.4.2018
5T-M11Pituusleikkaus M11 plv 0 - 4151:2000/1:2006.4.2018
Maanteihin kuuluvat jalankulku- ja pyöräilyväylät
5T-J1/K13J-1Pituusleikkaus J1/K13J plv 30 - 14001:2000/1:2006.4.2018
5T-J1/K13J-2Pituusleikkaus J1/K13J 1400 - 23201:2000/1:2006.4.2018
5T-J2/K5Pituusleikkaus J2/K5 plv 0 - 17981:2000/1:2006.4.2018
5T-J3Pituusleikkaus J3 plv 0-18281:2000/1:2006.4.2018
5T-J4-1Pituusleikkaus J4 plv 0-14001:2000/1:2006.4.2018
5T-J4-2Pituusleikkaus J4 plv 1400-28001:2000/1:2006.4.2018
5T-J4-3Pituusleikkaus J4 plv 2800-31251:2000/1:2006.4.2018
5T-J10-1Pituusleikkaus J10 plv 40 - 14001:2000/1:2006.4.2018
5T-J10-2Pituusleikkaus J10 plv 1400-18501:2000/1:2006.4.2018
5T-J11Pituusleikkaus J11 plv 0-651:2000/1:2006.4.2018
5T-J12_J13Pituusleikkaus J12 plv 0-67 J13 plv 0-1061:2000/1:2006.4.2018
5T-J14Pituusleikkaus J14 plv 0 - 821:2000/1:2006.4.2018
5T-J15Pituusleikkaus J15 plv 0-1101:2000/1:2006.4.2018
5T-J18_J19Pituusleikkaus J18 plv 0-20 J19 plv 0-451:2000/1:2006.4.2018
Yksityiset tiet
5T-Y1Pituusleikkaus Y1 plv 0 - 631:2000/1:2006.4.2018
5T-Y4Pituusleikkaus Y4 plv 0 - 651:2000/1:2006.4.2018
5T-Y5_Y6Pituusleikkaus Y5 plv 0-60 Y6 plv 0-1681:2000/1:2006.4.2018
5T-Y7Pituusleikkaus Y7 plv 0 - 1671:2000/1:2006.4.2018
5T-Y8Pituusleikkaus Y8 plv 0 - 15981:2000/1:2006.4.2018
5T-Y9Pituusleikkaus Y9 plv 0 - 2701:2000/1:2006.4.2018
5T-Y10Pituusleikkaus Y10 plv 0 - 931:2000/1:2006.4.2018
5T-Y15Pituusleikkaus Y15 plv 0 - 5151:2000/1:2006.4.2018
5T-Y16Pituusleikkaus Y16 plv 15 - 3001:2000/1:2006.4.2018
5T-Y18Pituusleikkaus Y18 plv 0 - 371:2000/1:2006.4.2018
5T-Y21Pituusleikkaus Y21 plv 0 - 3531:2000/1:2006.4.2018
5T-Y22Pituusleikkaus Y22 plv 0 - 651:2000/1:2006.4.2018
5T-Y23/K23Pituusleikkaus plv Y23/K23 plv 0 - 9601:2000/1:2006.4.2018
5T-Y23J/K23JPituusleikkaus Y23J/K23J plv 0 - 8651:2000/1:2006.4.2018
5T-Y24_K24Pituusleikkaus Y24/K24 plv 0 - 3001:2000/1:2006.4.2018
5T-Y24J Pituusleikkaus Y24J plv 0 -1971:2000/1:2006.4.2018
5T-Y27Pituusleikkaus Y27 plv 0 - 1051:2000/1:2006.4.2018
5T-Y28Pituusleikkaus Y28 plv 0 - 601:2000/1:2006.4.2018
5T-Y29Pituusleikkaus Y29 plv 200 - 4601:2000/1:2006.4.2018
5T-Y30_Y31Pituusleikkaus Y30 plv 0 - 25 Y31 plv 0 - 281:2000/1:2006.4.2018
Kansio 4
Osa C
6TUlkopuolisten rakenteet (kadut, katujen kevyen liikenteen väylät)
Kadut
6.1T-1Liikennetekniset poikkileikkaukset, kadut1:100
6.1T-K1-1Pituusleikkaus K1 plv 100-14001:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K1-2Pituusleikkaus K1 plv 1400 - 20081:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K1J-1Pituusleikkaus K1J plv 743-14001:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K1J-2Pituusleikkaus K1J plv 1400 - 18901:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K2Pituusleikkaus K2 plv 80 - 7851:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K2JPituusleikkaus K2J plv 0 - 2201:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K3Pituusleikkaus K3 plv 0 - 1801:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K3JPituusleikkaus K3J plv 0 - 1701:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K4Pituusleikkaus K4 plv 0 - 601:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K4JPituusleikkaus K4J plv 0 - 401:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K5 ks. 5T-J2/K5Pituusleikkaus J2/K5 plv 0-4406.4.2018
6.1T-K5JPituusleikkaus K5J plv 0 - 1521:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K6JPituusleikkaus K6J plv 0 - 731:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K7JPituusleikkaus K7J plv 0 - 501:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K11Pituusleikkaus K11 plv 0 - 3001:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K13J ks. 5T-J1/K13J-2Pituusleikkaus J1/K13J 2189 - 23206.4.2018
6.1T-K14JPituusleikkaus K14J plv 0 - 1051:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K15JPituusleikkaus K15J plv 0 - 139 1:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K16J ks. 5T-J4-3Pituusleikkaus K16J plv 3060 - 31251:2000/1:2006.4.2018
6.1T-K22Pituusleikkaus K22 plv 0 - 601:2000/1:2006.4.2018
6.1T-Y23/K23 ks. 5T-Y23/K23Pituusleikkaus Y23/K23 plv 574 - 9606.4.2018
6.1T-Y23J/K23J ks. 5T-Y23J/K23JPituusleikkaus Y23J/K23J plv 547 - 8656.4.2018
6.1T-K24 ks. 5T-K24Pituusleikkaus Y24/K24 plv 243 - 3006.4.2018
6.1T-K25JPituusleikkaus K25J plv 0 - 881:2000/1:2006.4.2018
6.1T-LP1Pituusleikkaus PL1 plv 0 - 701:2000/1:2006.4.2018
6.3TJohdot ja laitteet
6.3TMerkintöjen selitykset6.4.2018
6.3T-1Johtosiirtojen suunnitelmakartta plv 0 - 14001:20006.4.2018
6.3T-2Johtosiirtojen suunnitelmakartta plv 1400 - 28001:20006.4.2018
6.3T-3Johtosiirtojen suunnitelmakartta plv 2800 - 42001:20006.4.2018
6.3T-4Johtosiirtojen suunnitelmakartta plv 4200 - 56001:20006.4.2018
6.3T-5Johtosiirtojen suunnitelmakartta plv 5600 - 64001:20006.4.2018
6.3T-6Johtosiirtojen suunnitelmakartta plv plv 6400 - 81001:20006.4.2018
6.3T-7Johtojen suunnitelmakartta Kt40 plv 8100 - 8733 ja V1 plv 15740 - 169001:20006.4.2018
6.3T-8Johtosiirtojen suunnitelmakartta V1 plv 16900 - 181401:20006.4.2018
6.3T-9Johtosiirtojen suunnitelmakartta M4 plv 700-18401:20006.4.2018
6.3T-10Johtosiirtojen suunnitelmakartta V10 plv 0-8601:20006.4.2018
7TVisualisointikuvat
7.1TTieympäristön käsittelyn periaatekuvat
Tieympäristökartat
7.1T-1-1Tieympäristökartta Kt40 plv 250 - 14001:20006.4.2018
7.1T-1-2Tieympäristökartta Kt40 plv 1400 - 28001:20006.4.2018
7.1T-1-3Tieympäristökartta Kt40 plv 2800 - 42001:20006.4.2018
7.1T-1-4Tieympäristökartta Kt40 plv 4200 - 56001:20006.4.2018
7.1T-1-5Tieympäristökartta Kt40 plv 5600 - 64001:20006.4.2018
7.1T-1-6Tieympäristökartta Kt40 plv 6400 - 81001:20006.4.2018
7.1T-1-7Tieympäristökartta Kt40 plv 8100 - 8733 V1 plv 15740 - 169001:20006.4.2018
7.1T-1-8Tieympäristökartta V1 plv 16900 - 181401:20006.4.2018
7.1T-1-9Tieympäristökartta M4 plv 700 - 18401:20006.4.2018
7.1T-1-10Tieympäristökartta V10 plv 0 - 8501:20006.4.2018
Ympäristöpoikkileikkaukset
7.1T-2-1Tieympäristöpoikkileikkaukset pl 23401:2006.4.2018
7.1T-2-2Tieympäristöpoikkileikkaukset pl 24801:2006.4.2018
7.1T-2-3Tieympäristöpoikkileikkaukset pl 34001:2006.4.2018
7.1T-2-4Tieympäristöpoikkileikkaukset pl 22631:2006.4.2018
7.1T-2-5Työnaikaisen maa-ainesten ottoalueen poikkileikkaus E5R3, pl 8401:2006.4.2018
Meluesteet
7.2T-1Meluesteluettelo6.4.2018
7.2T-2Melukaiteiden periaatekuva1:506.4.2018
7.2T-3Meluaitojen periaatekuva1:1006.4.2018
Visualisointikuvat
7.3T-1-1S2 Aurajoen silta1:2006.4.2018
7.3T-1-2S9 Pukkilan risteyssilta1:2006.4.2018
7.3T-1-3S10 Peltolan vihersilta1:2006.4.2018
7.3T-1-4S14 Kirismäen risteyssilta1:2006.4.2018
7.3T-2-1Havainnekuva, E1 Kauselan eritasoliittymä6.4.2018
7.3T-2-2Havainnekuva, E4 Pukkilan eritasoliittymä6.4.2018
7.3T-2-3Havainnekuva, E5 Kirismäen eritasoliittymä6.4.2018
7.3T-2-4Havainnekuva, vt 106.4.2018
Kansio 5
Valaistuksen yleiskartat
11T-1Valaistuksen yleiskartta1:2006.4.2018
Viitoituksen yleiskartat
12T-1Viitoituksen yleiskartta1:50006.4.2018
12T-2Viitoituksen yleiskartta1:50006.4.2018
12T-3Viitoituksen yleiskartta1:50006.4.2018
Vaikutuksia kuvaavat selvitykset
Meluselvitykset
16T-1Tieliikennemeluselvitys6.4.2018
Nykytilanne v.2017
16T-2-1APäiväajan keskiäänitaso, länsiosa1:100006.4.2018
16T-2-1BYöajan keskiäänitaso, länsiosa1:100006.4.2018
16T-2-2APäiväajan keskiäänitaso, keskiosa1:100006.4.2018
16T-2-2BYöajan keskiäänitaso, keskiosa1:100006.4.2018
16T-2-3APäiväajan keskiäänitaso, itäosa1:100006.4.2018
16T-2-3BYöajan keskiäänitaso, itäosa1:100006.4.2018
Tilanne 0+ v.2040 ilman meluntorjuntaa
16T-3-1APäiväajan keskiäänitaso, länsiosa1:100006.4.2018
16T-3-1BYöajan keskiäänitaso, länsiosa1:100006.4.2018
16T-3-2APäiväajan keskiäänitaso, keskiosa1:100006.4.2018
16T-3-2BYöajan keskiäänitaso, keskiosa1:100006.4.2018
16T-3-3APäiväajan keskiäänitaso, itäosa1:100006.4.2018
16T-3-3BYöajan keskiäänitaso, itäosa1:100006.4.2018
Tuleva maankäyttö ja liikenne v.2040 ilman meluntorjuntaa
16T-4-1APäiväajan keskiäänitaso, länsiosa1:100006.4.2018
16T-4-1BYöajan keskiäänitaso, länsiosa1:100006.4.2018
16T-4-2APäiväajan keskiäänitaso, keskiosa1:100006.4.2018
16T-4-2BYöajan keskiäänitaso, keskiosa1:100006.4.2018
16T-4-3APäiväajan keskiäänitaso, itäosa1:100006.4.2018
16T-4-3BYöajan keskiäänitaso, itäosa1:100006.4.2018
Tuleva maankäyttö ja liikenne v.2040 sekä meluntorjunta
16T-5-1APäiväajan keskiäänitaso, länsiosa1:100006.4.2018
16T-5-1BYöajan keskiäänitaso, länsiosa1:100006.4.2018
16T-5-2APäiväajan keskiäänitaso, keskiosa1:100006.4.2018
16T-5-2BYöajan keskiäänitaso, keskiosa1:100006.4.2018
16T-5-3APäiväajan keskiäänitaso, itäosa1:100006.4.2018
16T-5-3BYöajan keskiäänitaso, itäosa1:100006.4.2018
Luontoselvitykset ja suojelukohteet
16T-6-1Luontoselvitykset ja suojelukohteet, yleiskartta1:100006.4.2018
16T-6-2Turun kehätien liito-oravaseuranta 201720.6.2017
16T-6-3Turun kehätien lepakkoselvitys15.12.2017
Tutkitut vaihtoehdot
17T-1J10, S18 Vanhan Littoistentien alikulkukäytävä6.4.2018
17T-2-1Kirismäen eritasoliittymä, vaihtoehto VE1a6.4.2018
17T-2-2Kirismäen eritasoliittymä, vaihtoehto VE26.4.2018


17.4.2018 - Finnmap Infra Oy